• Het is nooit te laat om te doen wat je had willen doen...

    Ondernemend | Inspirerend | Snelle focus | Balans | Team | Mens
  • Het is nooit te laat om te doen wat je had willen doen...

    Ondernemend | Inspirerend | Snelle focus | Balans | Team | Mens
1

Diensten

Wat ga je doen dan, zul je vragen

Trainen, volgens de dikke Van Dale: (stelselmatig) oefenen in een bepaalde vaardigheid. Vaardigheden zoals fietsen, schaatsen…maar ook communiceren of projecten realiseren, leer je echt niet in twee of drie dagen. Er zijn veel organisaties die hun medewerkers naar een cursus of training sturen. Na de training wacht daar weer de dagelijkse werkomgeving met al zijn hektiek, dynamiek en uitdagingen... Waar velen langzaam maar zeker (zelfs ongewild) weer terugvallen in het oude gedrag. En, weg dure investering, (helaas) voor niets gedaan. Herkenbaar? Kan het ook anders?
curriculum
Werkwijze
Ik kies voor een andere werkwijze. Tijdens de eerste trainingsdag is mijn belangrijkste doel: Wat gebeurt er in de dagelijkse praktijk van de deelnemers? Waar gaan/gingen er zaken anders dan verwacht/gewenst? Enz. Tijdens deze inventarisatie worden de leerdoelen duidelijk, die per deelnemer verschillend kunnen zijn. Met deze gegevens stel ik per deelnemer een analyse van concrete (vaardigheids) leerdoelen en/of gewenste gedragsverandering op. Deze worden de tweede trainingsdag gezamenlijk vastgesteld waarna het inhoudelijke deel van de training zal plaatsvinden.
Speciaal voor jou
Vanuit de theorie - je moet wel een beetje houvast hebben - richten we ons op de gezamenlijke doelen waarbij jou persoonlijke (werk)situatie altijd meeweegt. Met voorbeeld casussen, rollenspellen of andere doelgerichte hulpmiddelen werken we naar het resultaat toe, waarbij het niet om de training op zich gaat, maar om het bereiken van de door jou gestelde doelen.

Lees het in deze bijlage.